Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130v_656_1 B ZE_G_X104r_656_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130v, nr. 655 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r, nr. 646 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Katherine.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslantf maken cont allen luden dat wi omme bede van vrienden ghegheven hebben joncfrou Katrineng van der Westkerckeh tot horen live ommetrent eene metei ambochts binnen den dorpe van Scarpenissej, dat gheleghen is up die hofsteden in Scarpenissek die hoir rechte erfnisse sien.

In orconde desen brieve bezeghelt met onzen zeghelel. Ghegheven in Middelburchm des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieslant B.
g
Kat'nen AB.
h
Westkercken B.
i
ghemet B.
j
Scerpenisse B.
k
Scerpenisse B.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Catharina van der Westkerke