Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130v_658_1 B ZE_G_X104r_658_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130v, nr. 657 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r, nr. 648 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henric Lammijns kindere.

Vgl. nrs. ZE 657 en 659, alsmede nrs. ZE 436 en 463.

Wi Willema graveb etc. maken cont allen luden dat Coppekijn, Hannekijnc ende Kateline, Heynricd Lammijns soens kindere van Vlissinghene, jeghens ons verdinghet hebben van sulker broeke als wi Heynricf Lammijns sone eyskende waren alse van den goede dat op die zee ghenomen was ende Harman van Niewenhoveng toe behoirde, omme vijf pont grote dair si Jan Heynrixh sone onsen rentemeyster ghenoich of ghedaen hebben; ende scelden Heynrici Lammijns sones erfnamen quite dair ofj.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven in Middelburchl des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. AB.
b
..grave van Heynn. B.
c
Hannek. A.
d
Henr. B.
e
Vlissinghe B.
f
Henr. B.
g
Niewenhoeven B.
h
Henr. B.
i
Henr. B.
j
volgorde: dair of quite B.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Coppekijn, Hannekijn en Catharina, de kinderen van Hendrik Lammijnsz. van Vlissingen