Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130v_659_1 B ZE_G_X104r_659_1 ZE_G_X104v_659_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130v, nr. 658 (primaire registratie).

In de benedenmarge, door andere hand, de custode: Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi heren Jan Jobs sone ghegheven hebben tot onsen wedersegghen V lb. Hollandsb.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r-104v, nr. 649 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter van Vlissingenc.

Vgl. nrs. ZE 657 en 658, alsmede nrs. ZE 436 en 463.

Wi Willemd e etc. maken cont etc.f dat Boudwijn die Pitter van Vlissingheng jeghens ons verdinghet hevet van sulker broeke als wi hem eyskende waren alse van den goede dat op die zee ghenomen was ende Harman van Niewenhovenh toe behoirde, omme drie pont grote dair hi Jan Heynrixi sone onsen rentemeyster ghenoich of ghedaen hevet; ende scelden hem dair of quite.

In orconde desen brievej bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven in Middelburgl des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. A.
b
Holl. A.
c
Vlissing. B.
d
Will. A; Willaem B.
e
hier ..grave van Heynn. B.
f
allen luden i.p.v. etc. B.
g
Vlissinghe B.
h
Niewenhoeven B.
i
Henr. B.
j
de laatste letter verdwenen onder een bij een restauratie ingeplakte papierstrook A.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn de Putter van Vlissingen