Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X104v_660_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104v, nr. 650 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Heren Jan Jobs z.

Dit nr. ZE 660 en de volgende nrs. ZE 661-667 ontbreken in AGH 304, het primaire register A waarnaar het duplicaat B is gekopieerd: in A is waarschijnlijk tussen f. 130 en 131 een blad met de registraties van die oorkonden verloren gegaan. De kopiist van het laatste gedeelte van B, hand 3D, schreef in A in de ondermarge van f. 130v een custode die verwijst naar het onderhavige nr. ZE 660 (zie de kopnoot aldaar), wat erop wijst dat dit nu ontbrekende blad toen ook al los lag. Rond 1900 was het blad in ieder geval verloren gegaan, want Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, p. 487, vermeldt het ontbreken ervan.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi heren Janb Jobs sone ghegheven hebben tot onsen wedersegghen V pond Hollandsc tsyaers uter tollen van Brouwershavene omme die kerke van Brouwershavene te besinghene; ende ombieden onsen rentemeyster van Beoesterscelt in Zeellandd die nu es jof namaels wesen sal dat hi hem die vijf pond Hollandse elkes jairs betale uyt onser tollen voirs.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixzee op sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum; G. Alewini.

a
Heynn. B.
b
boven de regel toegevoegd B.
c
Holl. B.
d
Zeell. B.
e
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan Jobsz. (priester)