Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X104v_663_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104v, nr. 653 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Gerloff Justaes z. ende Geyle sijn wijff.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 232.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Wi Willaem van Heynnegouwena, ..grave van Zeelland, ende Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandb, maken cond allen luden dat voir ons comen sien Gherolf Justaes sone ende Gheyle sijn wyf ende hebben verliet voir ons ende voir die manne dat si begheren ende willen dat Justaes ende Jan, hore twier sonen, hebben na hore doyt vier hondert mete ambochts ligghende in Poppendamme, in sinte Marien kerke, ende die moelen tote Poppendamme, ende drie mete hofsteden ligghende te Poppendamme ende in sinte Marien kerke, ende hoir stienhuys te Poppendamme metten werve, metten boemgairde ende metter hovinghe dair die scure op staet, sonder mere oerzate of te doene dan tien pond grote die zi horen susteren gheven sullen binnen den jare na hore doot.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchc des saterdaghes voir sinte Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren M° CCC° vive ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per domicellum et dominum de Voirne.

a
Heynn. B.
b
Zeell. B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland, en Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: Gerolf Justaasz. en zijn echtgenote Geile