Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X104v_664_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104v, nr. 654 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Aechte Henric Hugen zoons weduwe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 233.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Voor de in de tekst genoemde oorkonde van jonkvrouw Aachte zie het volgende nr. ZE 665.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vriesland maken cond allen luden. Want joncvrou Agathe, Henric Hughen soens wedewe van Bigghenkerke, ons ghebeden hevet mid horen opene brieve bezeghelt met horen zeghele ende met des abs zeghele van Middelburchc ende met broeder Pieter Muschets zeghele dat wi den tiende ter Hayman in Walgheren, die zi van ons te liene hout, ende zi ghegheven hevet Hughen ende Henric horen kinderen voren uyt te nemen voir alle delinghe sonder cost, omme rechtd en redelike zaken die zi scrijft dat zier toe hevet, verlien wilden Hughen ende Henrice horen kinderen voirnoemt van ons in liene te houden na hore doyt, soe hebben wi omme hore bede willen ende omme menighen dienst die ons hore vriende ghedaen hebben ende noch doen sullen Hughen ende Henricf voirnoemt den tiende ter Hayman voirscreven verliet van ons te houden na joncvrou Agathen doyt, in allen manieren alse die ordinantie dair of hout die bi wilcoren van den meenen mannen dair of ghemaict es; ende Hughe ende Henric sullen onsen rentemeyster na joncvrou Agathen doyt hair versoec ende haren pacht betalen jairlix alse recht es na der ordinantie voirscreven.

Ghegheven tote Valenchijn des dinxendaghes na sinte Matheus dach int jair ons Heren M° CCC° vive ende dortich.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
Middelb. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
Henr. B.
f
Henr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke, en haar zoons Hugo en Hendrik