Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X105r_665_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r, nr. 655 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Aechte Henric Hugen zoons weduwe.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 664.

Ic Agathe, Henric Hughen soens wedewe van Bigghenkerke, machtich miere redene ende miere vijf sinne ende wel versien gheve Hughe ende Henrica minen kinderen na mine doot, omme recht ende redelike zaken die ic dair toe hebbe, minen tiende ter Hayman voren ute vore alle delinghe ende sonder alle cost; wair omme ic u bidde lieve here van Hollandb dor God, dor sonderlinghe lieve ende trouwe die ic te ju hebbe ende omme meneghen dienst die mine vriende ende mine vorders ju ghedaen hebben ende noch doen sullen jof God wille, dat ghi Hughen ende Henrike minen kinderen voirs. desen tiende jonnen wilt dat sine hebben na mine doyt ende van ju houden ghelike als ic ghedaen hebbe tot deser tijd toe.

Omme dat ic Agathe voirs. wille dat dit vaste ende ghestade blive, soe hebbe ic desen brief bezeghelt met mijns selves zeghele; ende omme die meerre zekerhede hebbe ic ghebeden minen here den abt van Middelburchc ende broeder Pieter Muschet dat si dit hebben bezeghelt mid horen seghelen met mi. Dit was ghedaen int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich des vridaghes na sinte Jans dach te uytgaende oichste.

a
Henr. B.
b
Holl. B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke
Destinataris: graaf Willem III