Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X105r_666_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r, nr. 656 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Gillis Heynen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 233.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Heynen Gillijsb Heynen soens sone van Elgherzee ghegheven hebben in rechten liene van ons te houden neghentien mete moers ligghende in Scouden, ende hieten Gillijs Heynen soens moer, elc ghemet omme twie scellinghe payments van Zierixzee, te betalen alle jare te sinte Martijns misse ingaende oichstec; ende allen verzeten pacht voir dese tijd voirscreven scelden wi quite omme den dienste die zine ouders ons ghedaen hebben ende hi ons noch doen sal.

In orconde etc. Ghegheven tote Valenchijn des donresdaghes voir sinte Baven dach int jair ons Heren M° CCC° XXXV°.

a
Heynn. B.
b
de eerste i gecorrigeerd uit een met de G verbonden afkortingsteken B.
c
4 juli.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein zoon van Gillis Heinenz. van Elkerzee