Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X105r_667_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r, nr. 657 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Die schole in Poirtvliet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 234.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Het in het MNW niet geattesteerde woord gherenstich zal samenhangen met het wel bekende gerenst, de superlatief van gerne; de betekenis hier zal dan zo iets zijn als 'gewillig, toegedaan'.

Willaem van Heynnegouwena, ..grave van Zeellandb, maken cond allen luden dat wi Diericc heren Willaemd Boyen sone ghegheven hebben die scole in Portvliet te regieren ende te verwaren toter goeder lude oirbare; ende ombieden den scoute, scepenen ende der ghemeenten van Portvliet dat si Dierice voirs. goedertieren ende gherenstichf sien in der scole voirscreven alse verre hijs wairdich es ende verdient. Dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

Ghegheven tote Zierixzee des sonnendaghes na Alre zielen dach int jair ons Heren M° CCC° vive ende dortich.

a
Heynn. B.
b
Zeell. B.
c
Dier. B.
d
Will. B.
e
Dier. B.
f
de tweede e gecorrigeerd B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: Dirk heer Willem Boyenz.