Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X131r_670_1 B ZE_G_X105r_670_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 131r, nr. 669 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r, nr. 660 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Jan Hugen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 238.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allend luden dat Pieter Gillijse Henrixf sones sone an ons versocht hevet tot sinen dele die van Willaem sinen broeder verstorven waren dordalf hondert roeden tienden ligghende in Cats ambocht tuschen Zuytvlietg ende den wech bi den moere, dair hi Vranken onsen rentemeyster ghenoch of ghedaen hevet, diere ons goede rekeninghe of doen sal. Voirt soe hevet dese voirnoemde Pieter dese dordalf hondert roeden tienden ligghende ter selver stede, die hi selve van ons helt, ons op ghedraghen tote Jan Jan Hughen soens sone behoef van Zuytkercke, wilken tiende voirscreven wi verliet hebben Janne voirnoemt, behouden elken anderen sijns rechts, van ons te houden ende te besittene in alre manieren alse die brief houd die bi wilcoeren van ons ende van onsen mannen van Zeellandh dair of ghemaict ende bezeghelt es; ende hier of sal hi ons jairlix te pachte gheven twaelf penninghe Hollandsi.

Ghegheven in die Haghe des vridaghesj na sinte Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren M° CCC° sesk ende dortich.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Gill. B.
f
Henr. AB.
g
boven de regel toegevoegd A.
h
Zeell. AB.
i
Holl. AB.
j
in die Haghe des vridaghes op rasuur A.
k
na de laatste letter nog een haaltje A; sesse B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan zoon van Jan Hugenz. van Zuidkerke