Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X131v_673_1 B ZE_G_X105v_673_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 131v, nr. 672 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105v, nr. 663 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Zoete Colijns dochter.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 240.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen ludend dat wi Zoeten Colijns dochter, der beghinen van Zierixzee, ghegheven hebben tot onsen wedersegghen toe vijf scellinghe grote tsjairs; ende ombieden onsen rentemeyster van Beoesterscelte in Zeellandf die nu es jof namaels wesen sal dat hi hoir die vijf scellinghe grote jairlix betale tote meye, ende dat hi dair of neme van hoir jairlix een betoech van quitancien, ende mid dien betoghe sullen wi hem jairlix quiten van also vele in ziere eerster rekeninghe.

Ghegheven in den Haghe des manendaghesg na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Cuser; G. Alewinih.

a
Heynn. AB.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
de u onleesbaar door een beschadiging van het perkament A.
e
Beoest' | scelt A.
f
Zeell. AB.
g
g gecorrigeerd, mogelijk uit c A.
h
A. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zoete Colijnsdr., begijn te Zierikzee