Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X132r_674_1 B ZE_G_X105v_674_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 132r, nr. 673 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105v, nr. 664 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Yperen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 585. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 143, nr. 297.

In deze tekst een vroege vermelding van de tol op de kruising tussen de Gouwe en de Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn, de zogenoemde Gouwesluis.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi den ghemeenen coemannen van Yperen, die doir onse land mid laken pleghen te varen tote Oestvriesland wairt, sulke gratie ghedaen hebben dat zi mid horen laken ende mid anders horen goede dat zi uyt Vlaenderend bringhen hare rechte tollen sullen gheven tote Gheervliet ende dair mede doir onse land varen sonder ons enighe mere tollen te gheven, het en ware in jare marcten ende des burchgraven tollen van Leyden; ende des ghelike sullen zi van allen goede dat zi uyt Oesterland bringhen tollen gheven ter Goude sonder ons enighe mere tollen te gheven anders dan voirscreven es. Ende dit sal gheduren ene maent na onsen wedersegghen, sonder archlist; ende hier binnen nemen wise in onse gheleyde in onsen lande alse langhe alse die termijn duert.

Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium; G. Alewini.

a
Heynn. AB.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
Vlaend'en AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gemene kooplieden van Ieperen