Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X132v_678_1 B ZE_G_X106r_678_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 132v, nr. 677 (primaire registratie).

Onder de tekst, in andere hand: Concordatus est.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 106r, nr. 668 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Reymerswalea.

Onder de tekst, met andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 587. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 143-144, nr. 298.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi onsen luden die wonen op tdorp tote Reymerswalee sulke gracie doen mid desen brieve dat zi van deser tijd voirwairt meer stapelf vry varen sullen tote Dordrechtg mid al hoeren goede, gheliken dien van der Tollen; mar soe wilke tijd dat wijt dien van der Tollen ontsegghen stapel vry te varen, soe selt dien van Reymerswaleh ontzeghet wesen ende soe sullen die van Reymerswalei den stapel tDordrechtj weder houden; ende alle stucken sonder archlist.

Ghegheven tote Sinte Gheerden berghek des donresdaghes na sinte Lambrechtsl dach int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Reym'swale B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
e
Reym'swale A.
f
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
g
Dordr. A.
h
Reym'swale AB.
i
Reym'swale AB.
j
tDordr. AB.
k
b'ghe A.
l
Lambr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het dorp Reimerswaal