Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001r_002_1 C ZH_K_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huge van Sottinghen van Ghent.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Huge van Zottinghen van Gendt.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 165, ad 1316 januari 16.

Dezelfde oorkonde is in dit register nogmaals afgeschreven, onder nr. ZH 129, in een onnauwkeuriger versie.

Vgl. voorts nrs. ZH 1 en 3-6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B. Varianten uit het afschrift nr. ZH 129 zijn in de voetnoten opgenomen onder de siglen B' (AGH 289) en C' (AGH 290).

Wi Hughe van Sottinghena, borchgrave van Ghentb, ende Beatrijsc sijn wijf, vrouwe van Putted ende van Striene, maken cont allen luden dat omme die gracie die onse onse lieve here haer Willaemf grave van Heneghouweng, van Hollandh, van Zeeland ende here van Vrieslandi ghedaenj heeft, dat hi ons heeft oerlof ghegheven ommek oppenbarenl noetm van scouden die wi scoudich sijnn te vercopene van onsen moerdijc, die wi van hem houden te lieneo, tote tien dusend pond Hollandsp ter minster scade van sinen lande, bi rade vanq Ricoudr van Nordeloess sinen rente meester, voer ons ende voer onse nacomelinghe heren van Puttet ende van Striene onsen lieven here den grave voers. ende sinen u nacomelinghen graven van Hollandv hem ghegheven hebben ende gheven vrij ende quite heerflikew Hodekenesserhortx alsoe alsty gheleghen es; ende hier of so sal ons onse lieve here die grave voers. also vele ghevenz alse haer Gheraerda' van Raporst, Ricoudb' van Nordeloysc' ende die Lopered' van Bridorpee' segghen sullen dat redene es.

In orcondenf' etc. Ghegheven intg' jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene des saterdaghes na sente Ponskaiensh' dach.

a
Scottinghen B'C'.
b
Ghaent C.
c
Beat's C.
d
Pute B'.
e
boven de regel toegevoegd B'.
f
Will. CC'.
g
Heneghou. B; Heynn. C; Heneg. B'C'.
h
Holl. BC.
i
etc. i.p.v. van Zeeland ... Vriesland B'C'.
j
boven de regel toegevoegd B'.
k
mogelijk gecorrigeerd B'; ende C'.
l
r verbeterd B'C'.
m
verbeterd uit iets anders B'C'.
n
die wi van scoude sculdich sien i.p.v. van scouden ... sijn B'C'.
o
volgorde: te liene houden B'C', het laatste woord boven de regel toegevoegd B'.
p
Holl. BCB'C'.
q
ontbr. C.
r
Ricout C; Ricoude B'C', de i gecorrigeerd B'.
s
Noirdeloes C; Nordeloys B'C'.
t
Pute B'.
u
hier ende sine doorgestreept B.
v
Holl. BCB'C'.
w
erflijc B'C'.
x
Hoedehenesser hoirt, met een vlek in de tweede h B'; Hoedehenesser oirt C'.
y
als BC.
z
gheve C.
a'
Gher. CC'.
b'
Ricout C.
c'
Noirdeloes C; Nordeloys, de laatste letter onduidelijk, vermoedelijk een s verbeterd uit t B'; Noirdeloyt C'.
d'
Loep' B'; Loep C'.
e'
Bridorp B'C'.
f'
orkonde C.
g'
in B'.
h'
Ponskains C; Pontiaens, de e gecorrigeerd B'; Ponchiaens C'.
Oorkonder: Hugo van Zottegem, burggraaf van Gent, en zijn echtgenote Beatrijs, vrouwe van Putten en Strijen
Destinataris: graaf Willem III