Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001r_003_1 C ZH_K_X001r_003_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1r, nr. 3 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 1r, nr. 3 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 166, ad 1316 januari 16.

Vgl. nrs. ZH 1-2 en 4-6 in hetzelfde register.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Hughe van Zottinghena, borchgrave van Ghent, ende Beatrijs sijn wijf, vrouwe van Putte ende van Streneb, maken cont allen luden. Want ons onse lieve here haer Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande, van Zeeland ende here van Vrieslandf sulken gracie ghedaen heft dat hi ons oerlof heft ghegheven te vercopene van onsen moerdijc, die wi van hem houden te liene, te minster scade van sinen lande tote tien dusent pond Hollandsg, bi raede van Ricoude van Nordeloysh sijn rentemeester, wi omme dier gratie wille gheven sullen onsen lieven here den grave voerseyd van den voernoemden ghelde twie dusend pond Hollandsi, te sulken daghej te ghelden als wi onsen moerdijc vercoftk hebben jof vercopen zullen, penninghe penning ghelike.

In orcondenl desen brief bezeghelt met onsen seghele. Ghedaen int jaer ons Heren Mo CoCoCo ende sestien des zaterdaghes na sente Ponskaiensm dach.

a
Sottinghen C.
b
Striene C.
c
Will. C.
d
Heneg. B; Heynn. C.
e
Holl. B.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland C.
g
Holl. BC.
h
Noirdeloes C.
i
Holl. BC.
j
daghen C.
k
verscoft B.
l
orkonde C.
m
Ponskayns C.
Oorkonder: Hugo van Zottegem, burggraaf van Gent, en zijn echtgenote Beatrijs, vrouwe van Putten en Strijen
Destinataris: graaf Willem III