Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001v_007_1 C ZH_K_X002r_007_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1v, nr. 7 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Ghijsbrecht Heynen z. vander Arege.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 2r, nr. 7 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Ghijsbrecht Heijnen z. vander Arege.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wia Willaemb grave van Henegouwenc etc. makend cont allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Ghizebrechte Heynen sone van der Areghe den eyghendom van elf morghen lands die gheleghen sijn intf spadeland in Ghizebrechtsg ambocht voerseyt, welke elf morghen lands voers. beleghen heeft an die zuutzide Dieric Oliviers sone ende an die noert zide Florens van Utfaesh metten lande dat hi van ons hout te leene, i ende die selve elf morghen lands voers. die strecken oest an den wech ende west tote an Ghizebrechtsj erve voers.; waer bi dat wi van dien selven lande den eyghendum gheven met desen brieve den ghenen diet coept jeghens Ghizebrechtek voer noemt.

In orconde deser letter bezeghelt met onsen zeghelel. Ghegheven in den Haghe int jaer ons Heren Mo CCCo ende sestien des woensdaghes voer sente Agneten dach.

a
ontbr. B.
b
Will. C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
makent B.
e
Ghisebr. C.
f
in C.
g
Ghisebr. C.
h
Uutfaes C.
i
hier een verticale haal (een j?) B.
j
Ghisebr. C.
k
Ghisebr. C.
l
etc. i.p.v. deser letter ... zeghele C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Heinenz. van der Arege