Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001v_009_1 ZH_G_X002r_009_2 C ZH_K_X002r_009_1 ZH_K_X002v_009_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1v-2r, nr. 9 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 2r-2v, nr. 9 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende de visscherie van Ysselmonde ten rechten leene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 167, ad 1316 januari 25.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

¶ Ene lettere van Janne van Rosenborcha heren Simonsb sonec van Bentemd, alse hier naee ghescreven staet.

 

Wi Willaemf grave van Henegouweng etc. maken cont allen luden dat Jan van Rosenborchh haren Simonsi sone van Bentenj jeghens ons ghecoft heeft die visscherie tote Yselmondek die Jans uter Wijc was ende in sinen lesten ende in besitte ende in ghebruke ofl was ende ons van dien Janne an bestaerf, welke visscherie leyd binnen den palen die hier na volghen: dats teverstaene van Yselmondem weestwaerd voer bi Sconnerloen an sheren visscherie van Vorneo ende oestwaerd van Yselmondep tote ant Oirvaersq dat Traveysr is heren Vriesen sone van der Mie ende an Alaerds Crudemans soens visscherie; ende hebben dient voers. Janne ende joncvrouwen Adewin sinen wive die voerseyde visscherie ghegheven ende verliet hebbenu van ons te houden te rechten leene in sulker manieren als hier nav volghet, dats waer dat zake dat Jan storve sonder wittachtighew sone van sinen live, so soude die vorseyde visscherie comen op Jans oustex dochter van ons te houden te rechten liene, ende en liete hi noch soen noch dochter, so sal die voers. visscherie comen op joncvrouwe Adewijn sinen wive voers.y van ons te houden ende van onsen nacomelinghen hare ende horen kinderen, z eysta' dat sise laet wittachtich in al der manieren dat het van Janne van Rosenborchb' ende van sinen kinderen voers. is; ende ghelovense allec' voers. in die visscherie voers.d' te houdene jeghens elken man, sonder arghelist.

Ende hebben hem in orconden ende in vestenessene' hier of dese lettere ghegheven bezeghelt met onsen zeghele ute hanghende. Ghedaen tote Dordrechtf' in sinte Pouwels daghe in den winter int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene.

a
Rosenburch C.
b
Symons C.
c
f. C.
d
Bentē B; Bēthē C.
e
hiernae, met een verticale streep om de woorden te scheiden B.
f
Will. C.
g
Heneg. B; Heynn. C.
h
de r bovengeschreven B; Rosenburch C.
i
Symons C.
j
Benth. C.
k
Iselmonde C.
l
jof B.
m
IJselmonde C.
n
Scōnerloe B; Scoenreloe C.
o
Voirne C.
p
IJsselmonde C.
q
Oirvairs C.
r
eerder Traneys B; v/n onduidelijk C.
s
Alaird C.
t
den C.
u
dit woord is wel overbodig BC.
v
hierna, met een verticale streep om de woorden te scheiden B.
w
de laatste t onmiddellijk verbeterd uit iets anders B; ti bovengeschreven C.
x
outste C.
y
ontbr. C.
z
hier een verticale haal (een j?) B.
a'
heyst met de h geradeerd B; heyst C.
b'
Rosenburch C.
c'
al C.
d'
ontbr. C.
e'
de eerste s in tweede instantie tussengeschreven B.
f'
Dordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Rozenburg heer Simonsz. van Benthem