Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X002r_014_1 C ZH_K_X003r_014_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 2r, nr. 14 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Houts z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 3r, nr. 14 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Een woninge ende huysinge mit zes mergen lants gelegen inden gerechte van Slewyc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 71.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaem grave van Henegouwena etc. maken cont allen luden dat voer ons quam Jan Houtsb sone ende droech ons up toet enen vrien eyghen sine woninghe ende sine husinghe met zesse morghen lants legghende binnen den gherechte vanc Sclewijcd, ende wi hebbent hem weder verlient van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen tote enen rechten eerfleene.

In orconden desen brieve bezeghelt met onsen zeghelee. Ghegheven in Middelburchf des saterdaghes na Midvastene int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene.

a
Heneg. B; Heynn. C.
b
Honts C.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
Stlewijc C.
e
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
f
Middelb. B; Midd. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Houtsz.