Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X002v_017_1 C ZH_K_X003v_017_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 2v, nr. 17 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den poirters van Aemstelredamme.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 3v, nr. 17 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Amsterdama tolvry te vaeren.

Editie/regest: Van der Laan, OB Amsterdam, p. 29-30, nr. 11.

Vgl. nr. AW 5.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Hollandc etc. ontbieden onsen rentemeesters ende onsen toelnaers dat ghi toelnevrij varen laet onse porters van Aemstelledammed, als si daden bi ons liefs neven tieden des sgraven Florens, daer God die ziele af hebben moet, ghedurende toet onsen weder segghene.

In orconden desen brief bezeghelt met onse zeghelee. Ghegheven tote Haerlaemf des dinxendaghes na sente Victoersg dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende zeventiene.

a
Amst'dam C.
b
Will. C.
c
Holl. B (wel een vergissing, wellicht geïnspireerd door de vooroorkonde van graaf Floris V d.d. 1275 oktober 28); Heynn. C.
d
Aemstelle damme met de twee delen verbonden door middel van een horizontaal streepje B; Aemstelredamme C.
e
etc. i.p.v. desen brief ... zeghele C.
f
Hairlaem C.
g
Victors C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Amsterdam