Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X003v_021_1 ZH_G_X004r_021_2 C ZH_K_X004v_021_1 ZH_K_X005r_021_2 ZH_K_X005v_021_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 3v-4r, nr. 22 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huesden.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 4v-5v, nr. 22 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Desen brief verclaert dat tlant van Huesden gehouden es te leene vanden grave van Cleve, ende wort voorts gehouden vanden grave van Cleven vanden hertoge van Brabant te leene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 195, ad 1318 maart 25.

Deze oorkonde hangt samen met de kwestie-Heusden, die speelde vanaf februari 1318 en die in de zomer van dat jaar leidde tot vijandelijkheden tussen Holland en Brabant, waarop in het najaar werd afgesproken een regeling te zoeken, in het kader waarvan in het voorjaar van 1319 ter onderbouwing van de aanspraken door de partijen verschillende getuigenissen werden opgetekend. Zie P. Avonds en H.M. Brokken, 'Heusden tussen Brabant en Holland (1317-1357). Analyse van een grensconflict', in: Varia historica Brabantica 4 (1975), p. 1-95, i.h.b. p. 42-52. De onderstaande oorkonde zou dan eerder passen in maart 1319 dan in maart 1318, zodat het stuk waarschijnlijk naar de (zowel in Holland als in Brabant gebruikelijke) paasstijl is gedateerd; zie de Inleiding. Problematisch is dan wel de oorkonde waarin graaf Willem III de arbitrage in de onenigheid over de status van Heusden overgeeft aan de graaf van Gulik, aantoonbaar naar winterstijl gedateerd op 'woensdag de achtste dag binnen maart in het jaar 1318' (Van Mieris, ChHZ II, p. 193).

Vgl. de nrs. ZH 20, 22, 23, 32, 41, 83, 191 en 244 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Universis presentes litteras visuris vel inspecturisa, nos Heynricusb dominus de Duffelt etc de Ghele necnon Willelmusd dominus de Boexcelle, milites, salutem et plenam agnoscere veritatem. Actus humani temporis pretericione labuntur et crebroe generacionis et corrupcionis motu oblivionis nebula suffocantur; necesse est ergo res gestas pro earumf longiorag memoria provida scripturarum serieh literalique soliditatei roborari. Noverint igitur universi et singuli tam presentes quam futuri quod anno Domini Mo CCCo decimo octavo in festo Annuntiationis Dominice propter hoc in nostra constitutus presentia in Hoes prope Buschum ducis Thyodericusj comes Clevensisk assecuravit fidel sua super hoc prestita corporali ad manum discreti viri domini Gherlaci de Buscho militis, senescalci Lymburgiem, ex parte illustris principis domini nostri ducis Brabantien propter hoc ad dictum locum de Hoes transmissio, quod domini de Hoesden, qui pro tempore fuerint, opidum, dominium et totam terram de Hoesden sitam ultra Veterem Mosam versus terram de Altena exceptop castroq dicti loci de Hoesden tenent et actenus tenerunt a dicto Thyodericor comite Clevensi et as suis antecessoribus vero iure feodali, et quod dictus Theodericust comes Clevensis etu sui antecessores dictum opidum dictumque dominium et dictam terram de Hoesdenv a dicto domino nostro duce et suis predecessoribus tenuerunt, tenent et tenere vero iure feodali tenebuntur. Qua assecuratione legitime ac debite a dicto Theoderico comite Clevensi facta ut dicum est, idem Theodericus comes Clevensis levans manum suam ad sacrosancta iuravit dicto domino Gherlacow ex parte et nomine dicti domini nostri ducis, eidem Theoderico comite Clevensi suum predictante seu predicente iuramentum omnia et singula que ipse Theodericus comes Clevensis prius assecuravit et assecurando recognovit de dicto opidox dictoque dominio ac dicta terra de Hoesden plenam et inconfulsamy sine omni periurio habere veritatem. Quibus a dicto Theoderico comite Clevensi sic peractisz ut premittitur accesserunt coram nobis viri nobiles virique honestia' fideles seu vasalli dictib' Theoderici comitis Clevensis infra scriptic', videlicet Iohannesd' de Clevis frater dicti comitise' Clevensis, Theodericus de Cleve comes de Elkerode, Gherardusf' dominus de Hoerneg', Otto dominus de Kuych', Theodericus dominus de Meerse, Wilhelmus de Mille dominus de Wicrodei', Henricus dominus de Ghenekej', Zuederus dominus de Rijnghelenberghenk', Jacopusl' dominus de Mierlaer, Harmannus dominus de Ghervenm', Wilhelmusn' dominus deo' Bronchorstp', Luzcerusq' de Wicrode, Ruthgerusr' dominus de Harpen, Everardus de Groterswijc, Ihoanness' de Bisterveldet', Otto de Drielen, Henricusu' advocatus de Apelteren, Theodericus de Zaerbrugghen, Ihoannesv' de Malberghe, Ihoannesw' de Aemstele, Gherardusx' dominus de Oyen, Wilhelmusy' de Wisschelz', Rechghaerdusa'' de Venderenb'', Daniel de Oestbroec, Theodericus de Bellinchove, Harmannusc'' de Bienen, Theodericus de Heylen, milites, Theodericus de Movemondd'', Ihoannese'' dictus Leckerf'', Otto de Bellinchove, Arnoldus dictus Heym, Otto advocatus de Voerne, Doys de Haelcg'', Arnoldus de Nehyle, Arnoldus de Zantis, Ihoannesh'' de Strata, Theodericus de Hossen, Theodericus de An, Rutgherus de Apelteroi'', Everardus de Wisseel, Ihoannesj'' de Groesebeke, Zanderus in Dinchonen, Theodericus de Voirnek'', Theodericus de Keldond, Wasmondus de Vinenl'', Helmites de Umenm'', Wilhelmusn'' van den Ene, Theodericus de Beken, Zeghevriduso'' de Novimagio, Henricusp'' de Novimagioq'' dictus Brantr'' van dens'' Egher, Everardus de Orscot, Ihoannest'' de Buekerstu'', Rodolfusv'' Haghedoren, Ihoannesw'' de Uborchx'', Ihoannesy'' Buytz'', Gherardus de Berzedonca''', Henricusb''' dictus van den Grutehuzec''', Rodolphus Enghelbertid''', Theodericus de Wosece''', Gherardusf''' Zebaers, Otto de Avezateg''', Lucillus de Ossenburch, Ihoannesh''' de Vlelusen, Zanderus de Hasselt, Theodericus Lecker, et Marchelliusi''' de Oesterhoutj''', propriis ipsorum iuramentis ab ipsis et quilibet ipsorum ad sacrosancta debite prestitis affirmabant iuaramentum dicti Theoderici comitis Clevensis pro confirmatione eorum, que idemk''' Theodericus comes Clevenis assecuravit et assecurandol''' tenuit prius factum in omnibus et per omnia iustum esse penitus atque verum.

In quorum omnium testimonium roburque perpetue firmitatis nos Henricusm''' dominus de Duffele et de Ghele necnon Willelmusn''' dominus de Boexcelleo''', milites predicti, ad supplicationem et diligentem requisitionem Theoderici comitis dicti Clevensis suorumque fidelium predictorum sigilla nostra presentibus litteris duximus apponendap'''. Datum et actum anno, die et locoq''' predictisr'''.

a
audituris C.
b
Hey BC.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
Will. B; Will's C.
e
crebo BC.
f
car' BC.
g
longior' BC.
h
sine C.
i
solicitate C.
j
Thyoder. BC.
k
Cleven.; de Latijnse vormen van deze naam in het vervolg steeds zo afgekort BC.
l
deels op rasuur C.
m
Lymburg. BC.
n
Braban. BC.
o
laatste drie letters gecorrigeerd B; eind-i gecorrigeerd C.
p
eexcepto B.
q
caustro C.
r
Thyod. B; Theod. C.
s
hierna nog twee letters uitgekrabd B.
t
Theod.; de Latijnse vormen van deze naam in het vervolg steeds zo afgekort BC.
u
ende C.
v
Hoesdem C.
w
de r uit iets anders B.
x
deels op rasuur; voor de o is nog een d zichtbaar C.
y
inconvulsam, door andere hand verbeterd uit influsam(?) C.
z
met donkerder inkt verbeterd uit peractus C.
a'
de i uit iets anders B.
b'
de eind-i uit o B.
c'
verbeterd uit scriptum door radering van de laatste letter u en de erboven staande afkortingsstreep B.
d'
Iohēs BC.
e'
s verbeterd uit drie geradeerde letters B.
f'
Gher'dus C.
g'
Hoirne C.
h'
de Kuyc op rasuur B.
i'
cr gecorrigeerd C.
j'
Heneke C.
k'
Rijnghelenb'ghen BC, de tweede n gecorrigeerd B.
l'
Jacobus C.
m'
Gemē B; mogelijk Ghernē C.
n'
Will's C.
o'
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
p'
de eerste r en de n uit iets anders B.
q'
Luzoerus C.
r'
Rutgherus C.
s'
Ihēs BC.
t'
Bijst'velde C.
u'
Henr. BC.
v'
Ihoēs B; Iohēs C.
w'
Ihoēs B; Ihēs C.
x'
Gher. C.
y'
Will's C.
z'
Wisschēl B.
a''
Rechgaerdus C.
b''
Vend'en C.
c''
H'mannus BC.
d''
Monemond C.
e''
Ihoēs B; Ihēs C.
f''
de r verbeterd uit t of c B.
g''
Haylc C.
h''
Ihoēs B; Iohēs C.
i''
Apeltoro C.
j''
Ihoēs B; Ihēs C.
k''
i en n gecorrigeerd B.
l''
Vinē BC, met een geradeerde gebogen haal erboven B.
m''
Vmē BC, met een geradeerde gebogen haal erboven B.
n''
Will's C.
o''
Zegherdus C.
p''
Henr. BC.
q''
Nomagio(?) C.
r''
of Braut B.
s''
vatiden(?) i.p.v. van den B.
t''
Ihoēs B; Ihēs C.
u''
Buekerst' B; Buckerst C.
v''
Rodulfus C.
w''
Iohoēs B; Ihēs C.
x''
Uburch C.
y''
Ihoēs B.
z''
Ihoannes Buyt ontbr. C.
a'''
c uit t B; Bersedonc C.
b'''
Henr. B.
c'''
Grutehuse C.
d'''
Enghelb'ti B; Engh'lberti C.
e'''
Woset B; voghet C.
f'''
Gher'dus C.
g'''
Avesate C.
h'''
Ihēs BC.
i'''
r bovengeschreven B; M'cellinus C.
j'''
Oest' hout BC.
k'''
que en idem aaneengeschreven en vervolgens gescheiden door een verticale streep B.
l'''
de o uit e B.
m'''
Henr. B; Heynr. C.
n'''
Will's BC.
o'''
in dit woord gecorrigeerd B.
p'''
de laatste letter onzeker vanwege een correctie B.
q'''
de laatste letter gecorrigeerd B.
r'''
het woord met donkerder inkt overgetrokken B.
Oorkonder: Hendrik heer van Duffel en Geel en Willem heer van Boxtel, ridders
Destinataris: hertog (Jan III) van Brabant
Namen: