Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X004r_025_1 ZH_G_X004v_025_2 C ZH_K_X006r_025_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 4r-4v, nr. 27 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Voppe Bezemaer.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 6r, nr. 27 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die kerckoert gelegen in ambocht van Tolenzen.

In beide kopieën B en C breekt de tekst op dezelfde plaats abrupt af; blijkbaar hield ook het afschrift in de verloren primaire registratie A hier op. Weggevallen is daardoor ook de datering van de oorkonde. Juist op deze plaats geeft de registratie niet veel houvast: het stuk wordt voorafgegaan door een oorkonde uit september 1320 en gevolgd door een reeks teksten uit de zomer en het najaar van 1319. De onderhavige oorkonde zal wel ergens in beide genoemde jaren zijn te dateren.

Het 'kerk oord ' is mogelijk op te vatten als land rond de kerk, 'kerkbuurt' (zie MNW s.v. ort, bet. 6).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken kont ende kenlic allen luden dat wi Voppec Bezemaerd onsen trouwen knape ghegheven hebben ende gheven die kerkee hoertf die gheleghen is int ambocht van Toleuzeng, dijc vri, tienden vri ende van allen waterghanc vri, ende dese kerke hoerth voerseyt sal Voppe Bezemaeri ende sine kindere, die een na den andere, die hi heeft bi Victoriej sinen wive jof bi hore hierna winnen mach, jof dochtren, houden van ons ende van onsen nacomelinghen tek rechten eerfleenel also langhe alser enich van hem luden leeft; ende na horerm doet zoe salt hore naeste eerfnamen houden van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten leene, ende na Voppen doet zo sal Victorie [***]

[Dienstaantekening:]

Per dominum vel dominos Zudenzemn, Symono de Benthemp, Gherardq Raphorstr et Jan Didewif.

a
Will. C.
b
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
c
Voppen C.
d
de eerste e verbeterd uit i, en de m eveneens gecorrigeerd (voor de a schijnt een i te hebben gestaan B; Besemair C.
e
eind-e uit iets anders C.
f
ort C.
g
T verbeterd, vermoedelijk uit C, en de u eveneens gecorrigeerd (de lezing ervan is daardoor niet zeker) B; of Tolenzen (en dit woord verbonden met het volgende dijc, door een andere hand daarvan gescheiden d.m.v. een verticale streep) C.
h
hort, met de eerste letter verbeterd uit een o C.
i
m uit iets anders (vóór de a stond vermoedelijk eerst een i) B; Besemair C.
j
Victorien C.
k
in C.
l
erflene, direct verbeterd uit het ervóór geschreven en doorgehaalde leene, waarboven ook nog andere letters waren geschreven C.
m
hore C.
n
Zuden. C.
o
Sy. BC.
p
Benth. BC.
q
Ghe. BC.
r
Raph. B; Raporst C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Foppe Bezemaar, knaap