Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X004v_026_1 C ZH_K_X006r_026_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 4v, nr. 28 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Janne van Doirnick.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 6r, nr. 28 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi ziere lettre ghegheven Janne van Dornic, der stede clerc van Dordrechta, te sinen liveb te leene te houden, ende daer nae weder an minen here te comene, III lb. Hollandsc sjaers uter tollned van Dordrechte, alle jare te nemen tote Vastenavend ter tijt toe dat mijn here hem elwaerf an anderen zekeren renten bewiest hevetg.

Ghegheven Tordrechth des manendaghes na sente Baveni dach int jaer van XIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemj, Symonk de Bentheml et Gerardm Raphorstn et alioso.

a
Dordr. BC.
b
sinenlive B.
c
Holl. B.
d
tussen l en n een geëxpungeerde tweepoot B; tollen C.
e
Dordr. BC.
f
vóór de eerste letter een geëxpungeerde a B.
g
heve C.
h
Tordr. BC.
i
Bave C.
j
Suden. C.
k
Sy. B; Sy C.
l
Bēth B; Benth. C.
m
G B.; Ge C.
n
Raph. BC.
o
et alios ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Doornik, stadsklerk van Dordrecht