Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X004v_028_1 C ZH_K_X006v_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 4v, nr. 30 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Roerende XIII morgen lants gelegen inden ambocht van Mosterkerke.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 6v, nr. 30 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82.

Zie ook het volgende nr. ZH 29 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen briefa sullen sien of horen lesen make icb cont Willaemc van Wendelsnessed, ridder. Want mijn lieve here die grave van Hollande etc. mi te gratie ghedaen hevet, dat is dat Groet eenland, dat groet es van XIII morghen luttel min of meer ende dat ict noch toe ghebruicf hebbe ende gheleghen es int ambocht van Monsterkerkeg, vercopen mach so wie ic wille, ende hi dat waren zal den ghenen diet coept ende daer in houden; so beloef ic minen lieven here voers. dat ict hem twisken hier ende Vastenavond nastcomendeh of sinen bode also groeti goet opdraghen zal in rechten eyghen. Waer dats ics niene dede, soe verwilcorde ic mij om dat mijn here of sijn boden horhantk slaen an mijn ambocht ter Monsterkerkel ende des vrielike ghebruke als sijn eyghen, sonder enichm weder segghen van mi of van minen weghenn.

In orconde desen briefo etc. Datum in Dordrechtp feria Va post Remigii anno XIXoq.

 

Hanc litteram habetr Jan verDiedewis sone t.

a
r bovengeschreven B.
b
de eerste letter gecorrigeerd B.
c
Will. C.
d
Wendelnesse C.
e
Holl. B; Heynn. C.
f
ghebruket C.
g
Monsterk'ke B.
h
st bovengeschreven B; 1320 februari 12.
i
goet C.
j
bovengeschreven B.
k
harhant C.
l
Monsterk'ke BC.
m
ontbr. C.
n
w uit iets anders B.
o
desen brief ontbr. C.
p
Dordr. BC.
q
verbeterd uit XXo, eerst door de schrijfhand en daarna nog eens door een ander C.
r
ontbr. C.
s
ver Diedewi C.
t
hier door andere hand habet aangevuld C.
Oorkonder: Willem van Wendelnesse, ridder
Destinataris: graaf Willem III