Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X005v_032_1 C ZH_K_X008r_032_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 5v, nr. 34 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huesden.

In de marge, door andere hand: Saffenborcha Huesden.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 8r, nr. 34 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Uuytgevinge slants van Huesden ten rechten leene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 193.

Met deze belening door Willem III van stad en vrijheid van Heusden aan Jan van Saffenberg zou de onenigheid tussen Holland en Brabant over Heusden zijn begonnen; zie de kopnoot bij nr. ZH 21. In dat verband is deze oorkonde te plaatsen in februari 1318 en niet in februari 1319, zodat verondersteld moet worden dat het stuk is gedateerd naar een winterstijl; zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave etc. doen cont allen den ghenenc etc. dat wi beleent hebben ende belenen onse d stat van Huesdene mitter vriheit heren Janne here van Saffenborchghef ende veren Sophien sinen wive in rechten leenghewere ten Hollanscheng rechte, ende ghelove hem te helpene tot allen sinen rechte in goeden trouwe als een here sinen man sculdich es tedoene.

Datum anno Domini Mo CCC XVIIIo op onser Vrouwen dach lichmisse.

a
Saffenb'ch B.
b
Will. C.
c
allen den ghenen ontbr. C.
d
hier onse herhaald B.
e
Hoesden C.
f
de letters ghe door andere hand tussengeschreven B; Saffenberghē C.
g
Holl. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan heer van Saffenberg en zijn echtgenote vrouwe Sofia