Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X005v_033_1 C ZH_K_X008r_033_1 ZH_K_X008v_033_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 5v, nr. 35 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Rijcoud van Nordeloes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 8r-8v, nr. 35 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Updrachte XXIX mergen lants gelegen te Loysen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 216.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc.c dat voer ons quam Ricoud van Nordeloes met sinen vrien moetd willen, ende droech ons up XXIX morghen lands endee enef halve morghen leghende in den ambochtg Toleysenh i also alse gheleghen sijn j jeghens die woninghe van Tolleysenk mitter hofsteden ende mitten uuytlandel, also verre alst jeghen den voirs. lande gheleghen is, ende die moelen die nu term wilen staet in den ambochte van Tolleysenn met allen den rechte dattero moelen toe behoert, tot onsen vrien eyghendome, welc land ende molen voirs. dat hi cofte jeghens Janne van Rosenborchp heren Simonsq sone van Bentemr. Vort so hebbe wi Ricoude voers. dit voers.s land also alstt gheleghen es ende die voers. molen met allen den rechte datter molen toebehoerd verliet van ons te houden van enen rechten erflene; ende hier over waren haer Jan van Heynnegouwenu onse lieve broder ende her Arnoud van Bolandv, ridders, ende Willaemw onse kamerlinc ende Willaemx uten Campey, cnapen, alse manne.

Ende omme dat wi dit vaste ende stade willen houden, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghel. Datum in Dordrechtz feria sexta ante Bonefacij anno Domini Mo CCCo XIXo.

a
Will. C.
b
ontbr. B.
c
maken cond door andere hand boven de regel toegevoegd B; maken cond etc. door andere hand (niet dezelfde als die in B) boven de regel toegevoegd C.
d
ontbr. C.
e
het tiroonse et B.
f
ontbr. C.
g
den ambocht door andere hand bovengeschreven B.
h
y door andere hand uit n B; Toloysen, de eerste o onzeker C.
i
hier ambocht, doorgestreept B.
j
hier jegh, doorgestreept B.
k
y door andere hand uit n B; Toloysen C.
l
wytlande, wy verbeterd uit iets anders B.
m
nuter, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
n
y door andere hand uit n B; Toloysen C.
o
dater B.
p
Rosenburch, de u onzeker C.
q
Synons (sic) C.
r
Bentē B; Benth. C.
s
voes. B.
t
ast B.
u
Heynn. BC.
v
Bolland C.
w
Will. BC.
x
Will. BC.
y
de eerste letter vanwege een correctie onleesbaar B.
z
Dordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ricoud van Noordeloos