Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X006r_035_1 C ZH_K_X008v_035_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 6r, nr. 37 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Sinte Gherdena bergheb.

Zowel in de linker als rechter marge een kruis.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 8v, nr. 37 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Aengaende de gemeene weydec van Sinte Gertruyden berged.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 228-229.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaeme grave etc. maken cont allen luden dat wi onse ghetrouwen luden onsef porters van sente Gherdenberghg gheorloft hebben ende gheorloven onghemoyt te ghebruken ende te besitten die ghemene weyde van sinte Ghertrudenberghh ende hareni orbaer daerj mede te doene, also verre alst hoer hantvesten k ende brieve houden diel si daer of beseghelt hebben van onsen ouders ende van ons, tote onser porte orbaer voers.m omn mede te vesten ende te beteren ende ons mede te dienen; sonder archlist, ghedurende tote onsen wedersegghen.

In orconden etc. Ghegheven tote sente Ghertrudenbergheo up sinte Andries avond int jaer ons Heren  Mo CCC ende XIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemp, Symonq de Bentemr, s Jan de Berghent et alios.

a
Gh'den B.
b
vóór de b een onduidelijk teken B.
c
verbeterd uit iets anders (uit veyde?) C.
d
b'ge C.
e
Will. C.
f
ende C.
g
Gh'denb'gh B; Gheerden berghe C.
h
Gh'trudenb'gh B; Gherdenb'ghe C.
i
ha'en, door andere hand boven de regel toegevoegd B; ontbr. C.
j
d gecorrigeerd B.
k
hier hout C.
l
door andere hand verbeterd uit dat C.
m
r bovengeschreven B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd B; ontbr. C.
o
Gh'trudenb'ghe B; Gheerdenb'ghe C.
p
Zuden B; Zuden. C.
q
Sy. B; Sy C.
r
Bent. B; Benth. C.
s
hier et B.
t
B'gh. B; B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Geertruidenberg