Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X006r_036_1 C ZH_K_X008v_036_1 ZH_K_X009r_036_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 6r, nr. 38 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huge heere van Sottingen, borchgrave van Ghent, roerende vander Eyffle an Riderwerta te bediken.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 8v-9r, nr. 38 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

In de ondermarge de custode zullen dit voirs. land ende arve.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 229.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave etc. maken cont allen luden dat har Hughe here van Sottingheen, burchgrave van Ghent, onse neve, jeghens ons vercreghen hevet alsulc lant ende erve als gheleghen es binnen der Heyffeleb dat es bediket an Riedert waerdc, also verre alst ons toe behord ende wi ane ons ghedreghen hadden, dat onse rentemeesters plaghen te verhuren, dat havelinghe was ende reet eerd dat die Heyffele ghedijct was; ende es te wetene dat har Hughe here van Zottingheemf voernoemt ende die ghene die de Heyffele met hem ghediket hebben, dats te weten har Jan van der Dusseng ridder, Aperh uter Mileni, Jan van Almonde ende Enghebrecht van Wijchnich ende haer erfnamen oft nacomelinger, sullen dit voers. land ende ervej houden ende ghebruken in allen rechte dat wijt hadden, te enen erfpachte jaerlix te gheven ons jof onsen ghewerden bode III lb. ende X s. Hollandscherk penninghe jof die waerde daer of, in sente Martijnsl daghe in den winterm te ghelden. Ende waer dat zake dat land ridende worde, des God verbieden mote, so soude dat land ende erve an ons comen in alsulkern manieren alst te voren was aerdo tlandp ghedijct was. Vord hebben wi ghelovet ende gheloven dit voers. goed te waren voer ons, onse nacomelinger ende erfname sonder henigherhande erghelist jeghens elken man diet ane spreken mochte, dat dreghen jeghens den voers. har Hughen here van Zottingheemq onsen neve ende den ghenen die dat land met hem ghedijct hebben dier voernoemt sien, of haer erfnamen ende nacomelinghen.

In orconden etc. Ghegheven op sinte Andries dach anno Domini XIXor.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensems, Symont de Bentemu, Gerardv dew Raephorstx, Jan de Bergheny et alios.

a
Riderw't B.
b
verbeterd uit Hoyffele(?) B; Hoyffele C.
c
Rieder wairt C.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
te weten door andere hand bovengeschreven C.
f
Sottinghen C.
g
de laatste letter gecorrigeerd B.
h
r verbeterd uit l B.
i
Milē C.
j
zullen dit voirseyde land ende erve later in de ondermarge bijgeschreven (door de schrijfhand, die na de notitie van de custode blijkbaar vergeten was deze woorden op het begin van het nieuwe blad te herhalen) C.
k
Holl. BC.
l
M'tijns C.
m
11 november.
n
zulker C.
o
iert C; lees eert.
p
land C.
q
Sottinghen C.
r
verbeterd uit XXo B.
s
Zude. B; Zuden. C.
t
Sy C.
u
Bent. B; Benth. C.
v
G. BC.
w
ontbr. B.
x
Raeph. B; Raph. C.
y
B'gh. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Hugo heer van Zottegem, burggraaf van Gent, heer Jan van der Dussen, ridder, Aper uter Mijl, Jan van Almonde en Engebrecht van Wychnich