Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X006v_038_1 C ZH_K_X009r_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 6v, nr. 40 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Rieter den Coipman ende Kathelinen sinen wive.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 9r, nr. 40 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

De twee afschriften B en C, beide gekopieerd naar de verloren registratie A, geven verschillende data van uitvaardiging. Wanneer in C het voorzetsel op correct is, dan moet aldaar voor 'maandag' echter 'vrijdag' worden gelezen, op welke dag in 1319 het feest van sint Andries viel. Het ligt derhalve meer voor de hand dat de lezing van B de juiste is.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave etc. maken cont allen luden dat wia Rieter den Coipmanb ende Katelinen sinen wive, onser niften, over die hondert pond Hollandsc die si ons gheleent hadde bi Ricouds handen van Nordeloes d e onsen rentemeester van Zuuthollandf was, dier ons of rekent hevet, daer sig onseh open brief of hadden die si ons up ghelevert hebbeni, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve XVIII morghen lants mitten woninghej diek daer toe behoert, leghende in Tyeselijns wardl an die oestzide van der kerkenm van den Cruce, die ons ane quamen van Willaemn Vasteraet f., te besitten ende te ghebruken toyt haer beider live in diero manieren dat so wilke haer van hem beyden langher levet die salse besitten also langhe als hi levet, ende daer na sullen si weder an ons comen.

In orconden etc. Ghegheven tote Dordrechtp smanendaghes naq sente Andries dach anno XIXo.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemr, Symons de Pentemt etu Gerardv w Rapurstx, milites, Jan de Bergheny et alios.

a
door andere hand bovengeschreven C.
b
Coepman C.
c
Holl. BC.
d
mogelijk ontbreekt hier het relativum die BC.
e
hier onsen, doorgestreept C.
f
Zuutholl. B; Zuytholl. C.
g
vóór de s een geradeerde letter B.
h
meteen verbeterd uit ons C; door andere hand verbeterd uit ene C.
i
de letters ebb gecorrigeerd B.
j
woningh. BC.
k
door andere hand bovengeschreven BC.
l
Tyeselijs wart C.
m
k uit le B.
n
Will. C.
o
ontbr. C.
p
Dordr. BC.
q
op C.
r
Zudē B; Zuden C.
s
Sy. B; Sy C.
t
Pent. B; Benth. C.
u
ontbr. C.
v
G. BC.
w
hier de C.
x
Raph. C.
y
B'gh. B; B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Rieter de Koopman en zijn echtgenote Catharina