Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X009r_047_1 C ZH_K_X013r_047_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 9r, nr. 48 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Robijns z. gaff sijn lant over den grave van Hollanta Michiel Havicx z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 13r, nr. 49 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Florens van den Vene, rechter van Streveland, ende wi Gheraerdb Nannikijnsc sone Broessel, Hanne van Schoenhoven ende Ghibekijn Hadewien soen, hemraders, maken kont allen luden dat Johan Robbinsd sone voer ons quam ende gaf Mikelkijn Havicks sone thoet des graven behoef van Hollande ons heren enen eyghendom van zes morghen lands die gheleghen sien bi Wouter ver Nannen soens zate, ende vijf morghen die gheleghen sien in heren Arndsf zate van den Vene, in der manieren dat hi die houden zal van den grave ten rechten leene.

In orkonden den mannen die daer over waren: Plonijs Heynen sone, Robbincg ende Willaemh Dierix sone. Ende want wi selve en ghienen seghel en hebben, soe hebben wi ghebeden heren Janne onsen pape dat hiet bezeghelt heeft. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des donnerdaghes na belokene Paeschen.

a
Holl'nt B.
b
Gher. BC.
c
s bovengeschreven B.
d
Robbijns C.
e
Holl. BC.
f
Arnouds C.
g
deze naam afgescheiden door twee virgulae B.
h
Will. C.
Oorkonder: Floris van den Veen, rechter van Streefland, en de heemraden Gerard Nannekijnsz. Broessel, Hanne van Schoonhoven en Gibekijn Hadewienz.
Destinataris: Mikelkijn Haviksz.