Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X009v_048_1 C ZH_K_X013r_048_1 ZH_K_X013v_048_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 9v, nr. 49 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Claes Oem Claes z. dat ambocht ten Dubbeldam.

In de marge een kruis.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 13r-13v, nr. 50 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Tambocht van Dubbeldam tot behoeff van Clais Oem Clais Oems z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

 De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willema grave van Heneghouwenb etc. maken kont allen luden dat voer ons quamen Jan heren Ghenemans sone uten Polre ende Gheneman sijn sone, ende droeghen ons up met zamender hant tambocht ten Dubbeldam legghende tuschen Apers ambocht Uter Milec ende Seghers ambocht van der Tolne, streckende ant poertrecht van onser poirte van Dordrechtd, dat si van ons te houdene plaghen, wilc ambocht voirscreven also aste voerghenoemtf es ende also groet als sijt van ons te houden plaghen wi voird verlient hebben Clays Oem Clays Oems sone, onsen ghetrouwen man ende poirter van Dordrechtg, van ons in rechten liene te houden.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zegheleh. Ghegheven in den Haghe des manendaghes voer sente Ambrosius dach int jaer ons Heren Mo CCC ende achtiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominos de Zuden, Symoni de Benthemj, Jan de Berghenk et alios.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynn. C.
c
utermile B; uteronle C.
d
Dordr. BC.
e
alst C.
f
vorn. C.
g
Dordr. BC.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
i
Sy. B; ontbr. C.
j
Benth. BC.
k
B'gh. B; B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Oom Nicolaas Oomsz., poorter van Dordrecht