Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X010r_051_1 C ZH_K_X014r_051_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 10r, nr. 52 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van Alblaes.

In de marge, door andere hand: Alblaes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 14r, nr. 53 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 86.

In de afschriften B en C staan verschillende dateringen: zaterdag voor en zaterdag na half mei. Het is niet uit te maken welk van beide correct is.

Vgl. nr. ZH 279.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken cont allen luden dat wi heren Janne van Alblaes ridderc ghegheven hebben ende gheven omme menighen ghetrouwen diensted die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal tien lb. Hollandse sjaers in den oerd dief jeghens Drie milen leyt van zestien morghen op die Mazeg, tuschenh des Vlieghers wieli ende den oerd die Zeghebrecht hevet, te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te rechten leene. Voirt so willen wi ende gheloven heren Janne voerseyd sine tien pond voernoemt alle jare voren uyt eer wi j of enich van onsen weghen enich ghelt heffen van desen voirseyden oerde.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren dusend CCCo ende twintich des zaterdaghes voerk half meye.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudenseml, Symonm de Benthemn, Gerardo Raphorstp, Jan deq Berghenr et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. C.
c
i verbeterd uit e of o B.
d
de eind-e in tweede instantie toegevoegd B.
e
ontbr. B; Holl. C.
f
oerd die verbeterd uit één woord beginnend met oerdd, het volgende die op rasuur B; oerddeke met de laatste vier letters doorgestreept (die ontbr.) C.
g
Mase C.
h
op C.
i
Vlieghers vliet, met in Vlieghers de r bovengeschreven C.
j
hier of, doorgestreept C.
k
na C.
l
Zud. B; Zudē C.
m
Sy. B; Sy C.
n
Bent. B; Benth. C.
o
Ge. B; G C.
p
Raph. B; Rapor' C.
q
ontbr. C.
r
B'gh. B; B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Alblas, ridder