Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X010r_052_1 C ZH_K_X014r_052_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 10r, nr. 53 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Tielman die Moilnair.

In de marge, andere hand: Vercocht ten eyghen.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 14r, nr. 54 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen luden dat wi onse tien morghen lands legghende int ambocht van Ghiesen tusken Jans land van Grousebekeb ende Ymmen Florens van Randenburch, die Tielman die Moelnaerc van ons in leene hout, hem gheorloft hebben ten eyghen te vercopen; ende so wiet copet gheloven wi den eyghendoem te waren.

In orconde desen brief bezeghelt met onsen zegheld. Ghegheven Tordrechte op onser Vrouwen dach te midden oest int jaer ons Heren Mo CCC ende twintich.

 

Ende Jan van Berghen zal enen brief ontfaen van Tielemanf voers. also dat Tielmang up dreghen zal minen heren den grave also groet goed ende weder van hem ontfaen in rechten leene tote siere vermaninghe.

[Dienstaantekening:]

h Per dominum Zudensemi, Symonj de Benthemk, Gherardl m Raephorstn, Willaemo camerlinc, Jan dep Berghenq et alios.r

a
Will. C.
b
of Gronsebeke C.
c
Moilnaer C.
d
etc. i.p.v. desen brief ... zeghele C.
e
Tordr. C.
f
man bovengeschreven B.
g
Tieleman C.
h
C.
i
Zud. BC.
j
Sy BC.
k
Benth. BC.
l
Gh. BC.
m
hier de C.
n
Raeph. B; Raporst C.
o
Will'm BC.
p
ontbr. C.
q
B'gh. B.
r
de dienstaantekening boven de oorkondetekst geschreven i.p.v. ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Tielman de Molenaar