Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X010v_057_1 ZH_G_X011r_057_2 C ZH_K_X015r_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 10v-11r, nr. 58 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Aelbrechts z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 15r, nr. 59 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 240.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wia Willaemb grave van Heneghouwenc etc.d an allen onsen baeliuwen, ambochts heren, scouten, scepen, rechters ende dinghewaerders van onser gravescip van Hollande, saluyt. Wi onbieden u allen ende elken besonder, es dat Willaemf Aelbrechtsg sone, die houder esh van desen brieve, up draghen wille der abedissen van Rensburchi jof haren ghewaerden bode van sinen eygheliken goede, waer dat gheleghen es binnen onsen lande, dat ghier over siet met rechte ende met vonnesse; ende des en laet niet.

Ghegheven te Haerlaemj des donredaghes na sente Bartholomeusk dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Bi denl bisscop van Zudenm, Symonn de Benthemo, Gherardp de Raephorstq, milites, Willaemr camerlinc ende Enghebrechts.t – Per Willelmumu camerarium et Enghelbertum receptorem Noerthollandiv.w

a
ontbr. B.
b
Will. C.
c
Henegh. B; Heynn. C.
d
bovengeschreven C.
e
Holl. BC.
f
Will. C.
g
Aelbrecht C.
h
bovengeschreven B.
i
Reynsburch C.
j
Hairlaem C.
k
B'thomeus C.
l
bovengeschreven B.
m
Zud. BC.
n
Sy. B; Sy C.
o
Benth. BC.
p
Gh. B; Ghe C.
q
Raeph. B; Raporst C.
r
Will'm B; Will. C.
s
Engh. C.
t
deze dienstaantekening boven de oorkondetekst i.p.v. ernaast in de marge C.
u
Will'm B.
v
t bovengeschreven B.
w
de tweede aantekening geschreven boven de oorkondetekst B; ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Albrechtsz.