Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011r_058_1 C ZH_K_X015r_058_1 ZH_K_X015v_058_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11r, nr. 59 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heynekijn Hugemans z. amit Zegher vanden Tolne.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 15r-15v, nr. 60 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 194, ad 1318 maart 24.

 

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

 De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc etc. maken cont allen luden dat alsulc rechtd alse Hugheman heren Ghenemans sone uten Polre hadde ant ambocht dat men hiet de Nessee, dat leghet in Tiesselin waerdf vang Wolbrandsh Wisseni kerke opwaerd tote heren Ghenemans polre, ende an die visscherienj die totek den ambochte voers. toe behoert, die gheleghen sijn van heren Ghenemans polre westwaerd tote der heren visscherien van sinte Pieters tUtrechtl in den Dibbel, datm Zegher van der Tolne jeghens Hugheman heren Ghenemans sone uten Polre ghecoft hevet, den voerseyden Zeghern van der Tolne ende Heynekijn sinen sone verliet hebben ende verlien van ons te houden in al den selven rechte alse Hugheman hereo Ghenemans sone uten Polre voernoemt van ons plach te houden; zonder arghelist.

In orkonde desen brieve bezegheltp met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe des zaterdaghes up onser Vrouwen avond in marte int jaer ons Heren M CCC ende achtiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemq, Symonr de Benthems, Gerardt de Raphorstu, Jan de Berghenv et alios.w

a
het vervolg door andere hand B.
b
Will. BC.
c
Henegh. B; Heynn. C.
d
door andere hand bovengeschreven C.
e
Denesse BC.
f
Tieselijn waert C.
g
ende C.
h
Wolbrants C.
i
bovengeschreven B; Wiesen C.
j
visscheren C.
k
door andere hand in de marge bijgeschreven B.
l
Turdrecht B.
m
die C.
n
Segher C.
o
door andere hand bovengeschreven B.
p
bezghelt B.
q
Zeden. B; Zuden. C.
r
Sy BC.
s
Bent. B; Benth. C.
t
G. B; Ghe C.
u
Raph. B; Raporst C.
v
B'gh. B; B'ghē C.
w
de dienstaantekening boven de oorkondetekst geschreven i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Seger van der Tol en zijn zoon Heinekijn