Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011v_061_1 C ZH_K_X016r_061_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11v, nr. 62 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Machtbrieff up Janne van Bergena etc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 16r, nr. 63 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Gezien de datering van het in het register volgende nrs. ZH 62 en 63 is in de onderstaande tekst met 'Heilig Kruisdag' hoogstwaarschijnlijk het feest van 14 september bedoeld, niet dat van Heilig Kruisvinding van 3 mei.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc etc. maken kont allen luden dat wi bevolen hebben ende macht ghegheven Janne van Berghend onsen baeliu, Janne sheren Gillijs sone rentemeyster van Zuythollande ende Voppen Besemare onsen knape over een te draghen mit dien van Twintich hoeven als van der over mate ende mit dien van Wieldrecht; ende so wat si hier toe doen, dat houden wi vastef ende ghestade.

In orkonde desen brieve bezeghelt met g onsen zeghele. Ghegheven Tordrechth des manendaghes na der Heyligher crusen dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Symonj de Benthemk, Gerardl Raphorstm et alios.n

a
B'gen B.
b
Will. C.
c
Henegh. B; Heynn. C.
d
B'ghē BC.
e
Zuytholl. BC.
f
tussen a en s een geradeerde letter B.
g
om een gat in het perkament heen geschreven B.
h
Tordr. C.
i
Zuden. BC.
j
Sy. B; Sy C.
k
Benth. BC.
l
G. B; G C.
m
Raph. BC.
n
de dienstaantekening geschreven boven de oorkondetekst i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, Jan heer Gillisz., rentmeester aldaar, een Foppe Bezemaar, knaap