Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011v_063_1 C ZH_K_X016r_063_1 ZH_K_X016v_063_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11v, nr. 64 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Goidscalc Heynen z.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 16r-16v, nr. 65 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

XXI lb. Hollants buyte a bede tot Outghiesen ende in Slidrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc etc. maken kont allen luden dat Jan van der Noerdeloes ons up ghedraghen hevet ene ende twintich pond Hollandsd sjaers die hi van ons te leene helt ute onser beden tote Outghisen ende int ambocht van Slidrecht, tote Goetsscalce Heynen soens behoef ons porters in Dordrechtf, wilke enen ende twintich pond Hollandsg sjaers wi verliet hebben Goetscalch voers. ende sinen kinderen, eest zone eest dochter, van ons te lene tei houden in der manieren dat mense na Goetscalcs kinderen doet van ons in rechten leene houden zal. Ende omme dat wi Goetscalke voerseyd dese voers. renten verliet hebben, zoe hevet onsj Jan van der Noerdeloes op ghedraghen ende van ons ontfaenk te lene zestien morghen lands int Slingheland ende vier morghen lands in den Groten Waertl int sheren Harbaernsm gherechte.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtn des dinxendaghes na des Heyligher crusen dach in september int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemo, Symonp de Benthemq, Gherardr de Raphorsts et alios.t

a
hier thiende, doorgestreept C.
b
Will. C.
c
Henegh. B; Heynn. C.
d
Holl. BC.
e
de eerste s in de ronde vorm, waaruit blijkt dat die in eerste instantie als het woordeinde werd beschouwd B.
f
Dordr. BC.
g
Holl. BC.
h
Gotsclac C.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
door andere hand verbeterd uit hi C.
k
tontfanghen C.
l
Groeten Wairt C.
m
H'barens C.
n
Dordr. C.
o
Zuden. BC.
p
Sy BC.
q
Bent. B; Benth. C.
r
Gh. B; Ghe C.
s
Raph. BC.
t
de dienstaantekening geschreven boven de oorkondetekst i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Noordeloos, Godschalk Heinenz. poorter van Dordrecht