Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X012r_064_1 C ZH_K_X016v_064_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 12r, nr. 65 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een bevelinge up allen bailiuwen ende rechters etc.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 16v, nr. 66 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. ombieden ju ende bevelen allen onsen baeliuwen ende rechters van onsen lande dat ghi in pand Thonijsc heren Ghizebrechtsd sonee ende Harman Cantkinf, onsen porters van Dordrechtg, up sgraven lude van Ghulekeh an haer lijf ofi an haer goet tote drie pond groter coninx Tornoysenj, alse voer drie pond grote die sgraven lude van Ghulekek voers. hem namen binnen sinen lande, etl dat ghi hem luden dat goet of haer luder persoene tote deser voerseyder summe toe delivereert bi rade ons baeliuwes van Suythollandm ende onser scepenen ende Raet van Dordrecht.

In kennesse van deser ding hebbe wi hem luden desen brief open bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven Tordrechtn int jaer ons Heren M CCC ende twintich up sinte Lambrechto avond.

[Dienstaantekening:]

Per predictosp.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynn. C.
c
Tho verbeterd uit Gi met daarboven een afkortingsstreep B.
d
Ghisebr. C.
e
f., door andere hand bovengeschreven C.
f
de eerste n gecorrigeerd B; Cantkijn C.
g
Dordr. BC.
h
Gulike C.
i
ende C.
j
Torn. C.
k
Gulike C.
l
ende C.
m
Suytholl. B; Zuytholl. C.
n
Tordr. C.
o
Lambrechts C.
p
namelijk die genoemd in het voorafgaande nr. ZH 63: de bisschop van Zuden, Simon van Benthem en Gerard van Raaphorst.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Antonis Gijsbrechtsz. en Herman Cantkijn, poorters van Dordrecht