Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X013r_067_1 C ZH_K_X017v_067_1 ZH_K_X018r_067_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 13r, nr. 68 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Mandement upten here van Abbekoude etc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 17v-18r, nr. 69 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

De dateringen in B, die eerst 'dinsdag op sint Simon en Judasdag' luidde, en die door andere hand deels werd gecorrigeerd door 'dinsdag' te veranderen in 'donderdag', is mogelijk foutief overgenomen van de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 66. De datering in C zal de juiste zijn, temeer daar de kopiist van C de gedeeltelijke correctie in B heeft uitgevoerd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb, van Hollandc etc. doen uud te wetene Pouwels onsen tolnaer van Ammerse dat die here van Abbekewoude ons hevet doen toghen dat hi sine renten die wi hem bewiset hebben in onse tollen van Ammersf jaerlix niet wel ghecrighen en can, waer omme wi uu ombieden dat ghi hem sine renten ghevet jaerlix also langhe als ghi onse tolnaer daer siet, sonder ander ghebotg van ons; ende daer nemet jaerlix sinen open brief of, dieh ghi onsen rentemeyster leveren moghet, ende mit dien brieve soe sullen wi onsen rentemeyster ende uu quite scelden ins rentemesters rekeninghe van also vele als ghi hem ghegheven hebbet.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven totei Middelburchj des donresdaghesk nal sintem Simonsn ende Juden dach int jaer ons heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudenchemo.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Hengh. C.
c
Holl. BC.
d
w B; ju C.
e
Amm's C.
f
Amm's C.
g
door andere hand verbeterd uit iets anders (uit ghelet?) B.
h
dien C.
i
in C.
j
Middelb. BC.
k
door andere hand verbeterd uit dinxendaghes B.
l
up B.
m
sine B.
n
Symons C.
o
Zudenchē B; Zudench. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer van Abcoude