Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X013r_068_1 C ZH_K_X018r_068_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 13r, nr. 69 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wairborge.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 18r, nr. 70 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi onsen ghetrouwen luden heren Jacob, bi der ghenaden Goeds bisscop van Zudend, heren Symon van Bentheme ende Jan van Berghenf, onsen baeliu van Zuythollandg, belovet hebben ende beloven mit desen brieve scadeloes te quiten van alsulker beloefte ende sekeringhe als si drie te samen, jof die twie van hem mitten ghene dieh siere toe nemen zullen, doen sullen jof beloven voer ons van sulken ghelde als ons Zuederi van Montfoerdej loven sal.

In orkonden desen brieve bezeghelt mit onsenk zeghele. Ghegheven tote Oudenhovel des vriesdaghes voer sinte Andries dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

a
Will. C.
b
Hen. C.
c
Holl. BC.
d
Zudē BC.
e
Benthē BC.
f
Berghē B; B'ghē C.
g
Zuytholl. BC.
h
dien C.
i
Sueder C.
j
Montvoerde C.
k
de afkortingsstreep wel door andere hand B.
l
Ouden hove C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden, heer Simon van Benthem en Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland