Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X013v_072_1 ZH_G_X014r_072_2 C ZH_K_X019r_072_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 13v-14r, nr. 73 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wilkoir up her Willem van Wijdenesse.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 19r, nr. 74 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 92.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken kond allen luden dat voer ons quam haer Willaemc van Windelnesse ridder ende beloefde ende wilcoerde voer ons dat hi binnen desen jare naest comende maken sal ver Mabelien sinen wive, die Jan Kantend dochter was, ende horen kinderene die zie wonnen bi haren Willamef voernoemd jof winnen zal, dat ambocht van Wasspijcg op haer ende up haer kindere voerscreven te comen, behouden elken anderen sijns rechts. Waer dat zake dat haer Willaemh voerghenoemti binnen jaers niet en dede alse voerscreven es, soe soude hi in comen toet Ghorichemj tote Jan Kanten maninghe, niet van dane te scheyden k hil en hadde tote hare behoef ende hare kinderen sulc ghelt ende alsulc goed alse hier uyt ghevoerd hadde van veren Mabelien ghoede dat hoer quam van harenm vader ende van hare moeder.

In kennesse deser letter. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des donresdaghes voer sinte Valentijns dach tote Valenchiennesn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, de Arcle, Benthemp, Raephorstq et alios.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Hengh. C.
c
Will. C.
d
er lijkt Kansen te staan, met de s verbeterd uit t C.
e
in de marge bijgeschreven door andere hand (die deze toevoeging eerst per ongeluk een regel lager schreef, alwaar die direct werd uitgeveegd) B.
f
Will. C.
g
Waspijc C.
h
Will. C.
i
voirn. C.
j
Gorichim C.
k
hier hi en hadde, doorgestreept B.
l
verbeterd uit ende C.
m
h'en C.
n
Valenchienn' B; Valenchijn C.
o
Zud. B; Zuden. C.
p
Benth. BC.
q
Raep. B; Raporst C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Mabelie Jan Kantsdr., echtgenote van heer Willem van Wendelnesse