Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X014r_074_1 C ZH_K_X019v_074_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 14r, nr. 75 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Macht brieff om recht te plegen ende den bailiu van Zuythollanta.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 19v, nr. 76 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 92.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc d van Hollande etc. maken kond allen luden dat wi Ghize Laurens sone bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve recht te pleghen voer onsen baeliu van Zuyt hollandf alse van sheren weghen van Hoirneg, ende ghewaren hem in dien rechte mit desen brieve alse van sulken goede alse die here van Hoirne in onsen lande heeft, behouden ons rechts ende sulkerh machte ende beveelnesse als wi onsen baeliu van Zuythollandi bevolen hebben, ghedurende tot onsen weder segghen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Mabeugj up sinte Pieters avond in den lenten int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Zuythollnt B.
b
Will. C.
c
Henegh. B; Heneg. C.
d
hier en in de volgende twee regels om een scheur in het perkament heen geschreven B.
e
Holl. BC.
f
Zuytholl. C.
g
Hoerne C.
h
vóór de s een of twee letters uitgeveegd B.
i
Zuytholl. BC.
j
Maboug C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gize Laurensz.