Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X014v_076_1 C ZH_K_X019v_076_1 ZH_K_X020r_076_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 14v, nr. 77 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Danel vander Marwede.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 19v-20r, nr. 78 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 234, ad 1320 maart 23.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken kont allen luden dat wi omme den noyd die wi verstaen dat es van den dike in Carnesse, ende omme menighen trouwen dienste die ons haer Daniel van der Merewedec onse trouwe ridder ghedaen hevet ende noch doen sal, hem te gratien ghedaen hebben ende gheven te rechten liene dat alle die ghene die binnen Carnesse in sinen ambocht comen mitter wone jof wonen, ende daer in woenachtich sien als si sterven, sien si mannen jofte wive, erven zullen up hore wittachtighe kinderen alsulc goet als si laten; sonder arghelist.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchd op den Palmen sonnendach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudenseme, Symonf de Bentemg, Gherardh de Raephorsti, milites, abbatem de Middelburchj et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
M'ewede C.
d
r bovengeschreven B; Middelb. C.
e
Zuden. BC.
f
Sy B; Sy. C.
g
Bentē B; Benth. C.
h
Ghe. B; Gheraerd' C.
i
Raeph. B; Raporst C.
j
Middl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Daniel van der Merwede, ridder