Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X015r_078_1 C ZH_K_X020v_078_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 15r, nr. 79 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Ricoud van Noirdeloes ende Lijsbeth Jans wijff van Noyen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 20v, nr. 80 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken kond allen luden dat wi verstaen hebben ter waerheyt vanc Ricoudd van Noerdeloes vercofte hevet asulcf land alse daer Lisebetg h Jans wijf van Noyen was opi hadde in lijftochten tien pond zuarter Tornoysej sjaers, waer of dat wi over een ghedraghen sien mit onsen ghemenen Rade ende bi onsen scepene van Dordrechtk dat men haer die X lb. zuartl voerseyd uyt reke ende betale alle jare van Ricouds goede voerseyt dat hi liet in sinen lesten live van Zuythollandm; ende ombieden onsen baeliu van Zuythollandn ende onsen scepenen van Dordrechto die nu sien of hier na wesen zullen dat si Lizebetten voerseyt jof horen ghewaerden bode die voerseyde X lb. zuarter Tornoysep uytpandeq alle jare van alsulken goede alse Ricoud voers. ghelaten heeft in sinen lesten live in Zuythollandr alse voerscreven es, tote alsulken termine alse haer brieve houden die si hevet van der voerseyder lijftochte.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrechts des donresdaghes up den meyen avond int jaer ons Heren M CCC eent ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominosu Zudensemv, Symonw de Benthemx, Gherardy Raphorstz, Daniela' de Merewedeb', milites, Janc' de Berghend' et alios.

a
Will. C.
b
Heneghouwen B; Heneg. C.
c
door andere hand verbeterd tot vant B; mogelijk te lezen als want.
d
Ricout C.
e
verbeterd uit cost B.
f
alsulc C.
g
de letters seb gecorrigeerd B; Lizebet C.
h
hier ontbreekt mogelijk het relativum die BC.
i
p verbeterd (uit f?) B.
j
Tor. B; Torn. C.
k
Dordr. C.
l
suarte C.
m
Zuytholl. BC.
n
Zuytholl. C.
o
Dordr. C.
p
Tor. B; Torn. C.
q
t tussengeschreven B.
r
Zuytholl. BC.
s
Dordr. C.
t
bovengeschreven B.
u
dominum C.
v
Zudē B; Zud. C.
w
Sy. B; Symo C.
x
Bent. B; Benth. C.
y
Gh. B; Ghe. C.
z
Raph. B; Rap. C.
a'
Da. BC.
b'
M'ewede C.
c'
Io C.
d'
B'gh. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elizabeth, weduwe van Jan van Noyen