Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X015r_079_1 C ZH_K_X020v_079_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 15r, nr. 80 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrede brieff.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 20v, nr. 81 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 256.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi diec van Ruremonde enen vrede ghegheven hebben voer onsen luden uyt onsen lande, uyt ghenomen Jan van Berghend, van allen twiste die si onderlinghe ghehad hebben, durende tote sinte Louwerens daghee toe ende dien dach al naest comende, ende enen vrede hebben doen nemen van Jan van Berghenf voerseyd toter stede behoef van Ruremonde voers., durende tote onser Vrouwen daghe toeg te middeoesth naest comende, ende dien dach al in allen manieren datter tote deser tijd toe ghevreet hevet ghewesen; ende wi hebberi enen dach toe aneghenomen tote Utrecht omme te versoenen up sinte Pieters dach ingaende oestj naist comende.

In orkonde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtk up den meyen dach int jaerl ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemm, Symonn de Benthemo, Gherardp Raphorstq et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
door andere hand bovengeschreven (in eerste instantie één woord te ver naar rechts) B.
d
B'ghē B; Berghē C.
e
10 augustus.
f
B'ghen B; B'ghē C.
g
tote B.
h
15 augustus.
i
r gecorrigeerd B.
j
1 augustus.
k
Dordr. C.
l
j tussengeschreven, en e verbeterd uit een rechte stok B.
m
Zuden. B; Zudn. C.
n
Sy. BC.
o
Bent. BC.
p
Ghe B; Ghe. C.
q
Raph. B; Rap. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: die van Roermond