Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X015v_082_1 C ZH_K_X021r_082_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 15v, nr. 83 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Geleyde brieff.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 21r, nr. 84 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

Het woord scoudemeyster is niet bekend in de lexicografische naslagwerken. Mogelijk heeft scoude hier de betekenis van 'schuit', 'open vaartuig voor het vervoer van goederen en waren' (MNW). Broeder Gerard had dan het toezicht over de schippers die voor het Duitse huis goederen vervoerden.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi broeder Gheraerded den scoudemeyster van den Dieschenhuzee, of sinen bode, houder van desen brieve, die op goed varen sal van den Dieschenhuzef, ghoed gheleyde gheven hebben ende gheven te varen, te bliven, te keeren onghemoyt met horen goede alomme in onsen lande, ende hebbense in onse bescermte ghenomen tote sinte Jans daghe toe teg middezomerh die naest comet; sonder arghenlist.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrechti des dinxendaghes voir sinte Laurens dach int jaer ons Herenj M CCC ene enentwintichk.

[Dienstaantekening:]

Per Willaeml camerlinc.

a
Will. C.
b
Henegho. B; Heneg. C.
c
Holl. BC.
d
Ghr'de C.
e
Dietsken huze C.
f
Dietsche huze C.
g
ontbr. C.
h
bovengeschreven C; 24 juni.
i
Dordr. BC.
j
ons Heren ontbr. C.
k
enen gecorrigeerd (lees ende), en twintich in de marge geschreven B.
l
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeder Gerard, 'scoudemeyster' van het Duitse huis