Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X016r_086_1 C ZH_K_X022r_086_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 16r, nr. 87 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wildrecht ende Twintichovena etc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22r, nr. 88 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken kond allen luden. Wand onse goede lude van Wildrecht ende van Twintichhoevee an ons ghebleven waren ende noch an ons ghebleven sien onse segghen te houdene van der overmatenf die ons vervallen es ende verscenen in den ambochten van Wildrecht ende van Twintichoveng voerseyd, waer of dat onse zegghenh es in der maniren als hier na bescreven staet. In den eersten so es onse segghen also dat die van den ambocht van Wildrecht ons gheven zullen van elker morghen lands die ons verscenen is van der overmaten beneden den weghen die nu ter wilen gaet doir den ambochte voers. XL s. Hollandsi, ende die van den ambochte van Twintichovenj sullen ons gheven van elker morghen lands die ons verscenen es van der overmaten beneden den weghe die nu ter wilen gaet doir den ambochte voerseyd XXX s. Hollandsk; ende van desen ghelde so sullen si ons gheven ende betalen jof onsen rentemeyster van Zuythollandl, soe wie dat hi es, van onsen weghen die ene helfte in sinte Pieters daghe in sellem die nu naest comet ende die ander helfte in sinte Martijnsn daghe in den wintero die daer naist toe comende es. Voird alse van der wilderd die gheleghen es boven den weghe in beyden ambochten van Wildrecht ende van Twintichoeven voeseydp also alset daer gheleghen es, dat houden wi voerd toet onsen verclaersene ende up onse segghene anq ons toet der wilen dat wijs te rade werdenr.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrechts des woensdaghes na sinte Pieters daghe inghaende oechst int jaer ons Herent M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemu, abbatem de Middelburchv et commune consilium domini, et Jan ser Gillijsw f. et Voppe Besemairx.

a
boven de o een overtollig afkortingsteken B.
b
Will. C.
c
Heneg. B.
d
Holl. B; van Henegouwen van Holland ontbr. C.
e
Twintich hoeve C.
f
over maten BC, de woorden in B met elkaar verbonden d.m.v. verlenging van de tong van de r.
g
Twintich hoeven C.
h
een g bovengeschreven B.
i
Holl. BC.
j
Twintichoeven C.
k
Holl. BC.
l
Zuytholl. BC.
m
22 februari.
n
M'tijns C.
o
11 november.
p
voirs. C.
q
in C.
r
worden C.
s
Dordr. BC.
t
ons Heren ontbr. C.
u
Zuden. B; Zud. C.
v
Midd. BC.
w
Gill. BC.
x
Bezemair C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van Wieldrecht en Twintighoeven