Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X016r_087_1 ZH_G_X016v_087_2 C ZH_K_X022r_087_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 16r-16v, nr. 88 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan sheren Gillijs z. atambocht van Barendrecht.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22r, nr. 89 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 258.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken kond allen luden dat bi onsen wille es dat Jan seren Gillijsd sone, onse poirter van Dordrechte, dat ambocht van Barendrecht ghecoft hevet jeghens den here van Hornef ende van Althanag, ende dat wi dien coep vast ende ghestade houden zullen; ende daer of sal hi ons dienen ghelike dat ons doen onse ander ambochts heren.

In orkonde desen brieve etc.h Ghegheven Tordrechti desj donresdaghes na sinte Pieters daghe tenk inghaende oechst int jaer ons Herenl M CCC ene ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemm, abbatem de Middelburchn, Symono de Bentenp et alios.

a
het volgende door andere hand B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Gijlijs C.
e
Dordr. BC.
f
Hoirne C.
g
h bovengeschreven C.
h
etc. ontbr. C.
i
Tordr. C.
j
ontbr. B.
k
te C.
l
ons Heren ontbr. C.
m
Zuden. B; Zud. C.
n
Midd. B; Middelb. C.
o
Sy B; Sy. C.
p
Bentēn B; Benth. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillijsz., poorter van Dordrecht