Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X016v_089_1 C ZH_K_X022r_089_1 ZH_K_X022v_089_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 16v, nr. 90 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heren Willem van Wendelnesse.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22r-22v, nr. 91 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 98.

Vgl. nr. WI 279.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc maken kond allen luden dat wi onsen trouwen ridder heren Willaemd van Wendelnessee vercoft hebben dat ambocht van Wendelnesse mitter tiende ende datter toe behoird, sonder arghenlist, dat ons ane comen es mit allen rechte van Gillijs doet van Barendrecht, diet f van ons helt te rechten leene; ende van desen cope van desen ambochte voernoemd ende tiende so heeft hi ons wel betaelt, ende scelden hem daer of quite. Wilc ambocht, tiende voers. ende datter toe behoerd dat verleen wi hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden teg rechten leene, ende gheloven hem ende sine nacomelinghen in goeden trouwen dit voerghenoemde goet te waren tieghens alle die ghene dier yet up segghen mochten.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechth op sinte Dionijsi dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Janj seren Gillijsk f. receptoreml, et episcopum Zudensemm, Symonn de Benthemo, Willaemp camerlinc et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
Will. C.
e
de eerste n verbeterd uit l B.
f
hier van, doorgestreept B.
g
ten C.
h
Tordr. BC.
i
Dyonijs C.
j
Io. C.
k
Gill. BC.
l
lezing onzeker: Rec' of Ret' B; riet' C.
m
Zuden. B; Zud. C.
n
Sy BC.
o
Bent. BC.
p
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem van Wendelnesse, ridder