Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X016v_091_1 C ZH_K_X022v_091_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 16v, nr. 92 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den buyert van Ammersa.

In de ondermarge, door andere hand, de custode: Sequitur van den goede te Bergeb quod dominus dedit Iohannic de Leede filio domini de Arcle.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22v, nr. 93 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 264.

Vgl. nr. ZH 104.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf etc. maken kont allen luden dat wi onsen luden die wonen in onsen ambochte van Ammersg, daer onse tolneh in staet, legghende binnen desen palen: op waerd tote heren Jans ons broeders ambochte streckende ende nederwaerds sceidende tusken Wichers lande ende den Gheer te velde waerds, sceydentei tote der Nuwer wateringhe toe, wilc ambocht wi selve an ons ghehouden hebben, ghegheven hebben ende gheven tote onsen weder segghen toe tollen vri te varen duer onsen lande, ghelike onsen poirters van Dordrechtj; sonder arghenlist.

In orkonde etc. Ghegheven tote Aelbrechts berghek des dinxendaghes nal sinte Lucas dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemm, Symonn de Bentemo et alios.

a
Amm's B.
b
B'ghe B.
c
Ioh'i B.
d
Will. C.
e
Heneg. BC.
f
Holl. BC.
g
Amm's C.
h
delen van letters met donkerder inkt overgetrokken B.
i
sceydende C.
j
Dordr. C.
k
b'ghe C.
l
verbeterd uit voir C.
m
Zuden. B; Zud. C.
n
Sy B; Sy. C.
o
Bentē B; Benth. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het ambacht Ammerstol