Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X017r_092_1 C ZH_K_X022v_092_1 ZH_K_X023r_092_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 17r, nr. 93 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van dor Leede.

In de rechter bovenhoek, door andere hand: Arckel.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22v-23r, nr. 94 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 265.

Vgl. het volgende nr. ZH 93 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Wllaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cont allen luden dat wi al dat goed van den Berghed, gherechte, tiende ende land, uyt ghenomen tdorpe tote Ammers, daer onse tollen leghet, binnen desen marken: opwaerd streckende lancs an seren Jans gherechte van Heneghouwenf ons broders, nederwaerd sceydende te halven slote tusken den Gheer ende Wigghersg land te velde waerd, sceydende an der Nuwer weteringhe, dat wi selve tonser behoef houden, ende alt goed dat ten Berghe voeseyd toe behoird, oec so waer dat gheleghen es, also groet alset hair Arnoud van den Berghe bezat ende ons aneh comen is bi Harbaren doet van den Berghe sijns soens, daer die here van Arcle an anetalende was, omme menighen trouwen dienste diei die here van Arcle voers. ende sine ouders ons ghedaen hebben ende nochj doen zal, hem zulke gracie ghedaenk hebben dat wiet verliet hebben ende verlien mit desen brieve Janne van der Leede des heren outste sone van Arcle voerseyt, dien hi heeft bi vrouwe Conighonde van Verrenburch sire vrouwen, sinen wive, van ons ende van onser gravelichede in rechten leene te houden, ende der voerseyder vrouwen Conighonden tote hore lijftochten; ende ghelovense hier in te houden als wi sculdich sien te doene, waerd dat si yement daer an veronrechtenl wilde. Hier over waren onse lieve ende ghetrouwe m haer Jacob, bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden, hair Jan van Henegouwenn, here van Biaumondeo, ende heer Zueder herep van Abbecoude, onse manne.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive ghehouden veren Conighondenq ende Janne van der Leede horen sone voerseyt, so hebben wi ende onse trouwe lude haer Jacob, haer Jan ende heer Zuederr voers. desen brief open bezeghelts mit onsen zeghelen. Ghegheven tote Woudrichemt op sinte Symon ende Juden avond int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemu et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
B'ghe C.
e
p gecorrigeerd B.
f
Heneg. C.
g
Wick's C.
h
de eerste letter onleesbaar vanwege een vlek B.
i
dien C.
j
n uit de aanzet van een d C.
k
ghe boven de regel toegevoegd B.
l
verontrechten met de eerste t geëxpungeerd B.
m
hier lude, doorgestreept en geëxpungeerd C.
n
Heneg. BC.
o
Biamond C.
p
h tegen een voorafgaande v geschreven C.
q
Conigonden C.
r
Sueder C.
s
bezghelt B.
t
Woudrichim C.
u
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Leede en zijn moeder Kunigonde van Virneburg